Vejlederoversigt

Lene Preus
31232842 / lenep@ishoj.dk
Gildbroskolen / Vejlebroskolen / Next Kbh 10. klasse / Vibeholmsskolen
Lisbeth Hellmers
31 23 28 45 / lishe@ishoj.dk
Strandgårdsskolen / Fremskudt vejledning i Vejleåparken / Ishøj Skole / Ådalens Privatskole