Vejlederoversigt

Christine Josephsen
31 23 28 53 / chjos@ishoj.dk
Uddannelse og Job, Vejlebrovej 45
Diani Zinck
41 62 04 12 / dbzin@ishoj.dk
EGU-vejleder / Uddannelse og job / Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj
Lene Preus
31232842 / lenep@ishoj.dk
Gildbroskolen / Vejlebroskolen / Next Kbh 10. klasse / Vibeholmsskolen
Lisbeth Hellmers
31 23 28 45 / lishe@ishoj.dk
Strandgårdsskolen / Fremskudt vejledning i Vejleåparken / Ishøj Skole / Ådalens Privatskole
Mette Hensel
31 23 28 69 / mehen@ishoj.dk
Uddannelse og Job. Vejlebrovej 45
Susan Schumann
41105596 / susas@ishoj.dk
Administrativ medarbejder