Vejlederoversigt

Annette Menkes
31 23 28 59 / ahb@hvidovre.dk
Ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Inge Dahl Jensen
31 23 28 65 / idj@hvidovre.dk
STU-vejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Kitte Rytter
31232852 / kyz@hvidovre.dk
Ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Louise Svendsen
31 23 28 50 / luo@hvidovre.dk
EGU-vejleder - ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH / Ungdomsskolen
Ulla Pedersen
31 23 28 70 / upe@hvidovre.dk
Ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
_Torben Kristensen
21652066 / tkr@uu-centersyd.dk/tkt@hvidovre.dk
IT-Ansvarlig, Data og kvalitet. / Esajasskolen