Produktionsskoler

Produktionsskoler er et praktisk og kreativt afklarings- og vejledningsforløb for dig, som ikke har gennemført eller ikke umiddlebart har mulighedermne for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forløbene på Produktionsskolerne består af praktisk arbejde og opgaveløsning i værksteder, sammen med teoretisk undervisning. Nogle af skolerne tilbyder undervisning i almene fag. 

Produktionsskoler er for dig, der har brug for at afprøve interesser og evner inden et uddannelses- og erhvervsvalg, og der igennem blive klar til at påbegynde en uddannelse. Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde. 

Optagelsesprocedure

Du skal lave en uddannelsesplan og målgruppevurderes af din UU-vejleder.

Starttidspunkt og varighed

På produktionsskolerne er der ingen bestemte optagelsestidspunkter, og længden af forløbet tilpasses den enkelte elev – et produktionsskoleophold kan dog højest vare 1 år.

Økonomi

Deltagerpris: Gratis

Forsørgelse: du har mulighed for skoleydelse, hvis du ikke får anden offentlig ydelse såsom kontanthjælp eller dagpenge.   

Lokale produktionsskoler:

Hvidovre Produktionskole

Brøndby Produktionshøjskole

Produktionsskolen Møllen - Ishøj

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Ballerup Herlev Produktionshøjskole

Kort over produktionsskoler i Region Hovedstaden.