Elever i 9. klasse har brug for mere hjælp til at vælge uddannelse

Det er en stor udfordring for mange unge at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge. De unge efterspørger vejledende samtaler, praktik og brobygning.  

Du skal vide, hvad du vil. Leve op til mor og fars forventninger. Vælge rigtigt første gang og have et højt nok karaktersnit - og selvfølgelig blive erklæret uddannelsesparat.

Det er tanker som disse, unge i 9. klasse tumler med, og som gør, at mange oplever det som et pres at skulle vælge ungdomsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)baseret på interviews med 9. klasseelever. 

”De unge tager det at vælge uddannelse meget seriøst, og de er opsatte på, at ’projekt uddannelse’ skal lykkes for dem. Uddannelsesvalget opleves som noget lidt skræmmende og som meget afgørende for deres fremtid,” siger chefkonsulent Anne Sophie Madsen, der står bag undersøgelsen.

Læs mere her