Målgruppevurdering for optagelse på en produktionsskole

En målgruppevurdering  fra UU-Center syd kan anvendes på alle produktionsskoler.  Du kan blive optaget på en produktionsskole hvis du:

  • Har opfyldt undervisningspligten.
  • Er under 25 år.
  • Ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • Ikke har umiddelbart forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse.
  • Har afbrudt en ungdomsuddannelse.
  • Har været på produktionsskole i mindre en 12 mdr.