Faglært til fremtiden – flere unge i eud Region H

Nyhedsbrev for projekt

’Faglært til fremtiden – flere unge i eud Region H’

Danmark har brug for dygtige faglærte. Vi har brug for mennesker, der kan bruge både hoved og hænder i produktionen, på kontoret og inden for service og omsorg.

Analyser viser, at vi indenfor få år vil mangle tusindvis af faglærte, hvis det nuværende uddannelsesmønster fortsætter. I Region Hovestaden er målet, at 25 % af de unge i år 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse.

Skal målet nås er der brug for en fælles indsats, som involverer lærere fra både grundskolen og fra erhvervsuddannelserne, vejledere, forældre, erhvervslivet og de unge selv.

Derfor har Region Hovedstaden bevilliget midler til projektet ’Faglært som første valg – flere unge i erhvervsuddannelserne i Region Hovedstaden’. Projektet skal bl.a. undersøge, hvordan positive erfaringer kan udbredes på tværs af regionen.

Projektet løber over tre år og er delt op i tre arbejdspakker med forskellige, men sammenhængende indsatsområder. I arbejdspakkerne sættes der fokus på:

 

  • Tidlig undervisningsbaseret vejledning om eud og professionsmuligheder
  • Før, under og efter erhvervspraktikken
  • Forældrenetværk og brugen af rollemodeller

Vi vil løbende udsende nyhedsbreve og orientere om status og aktuelle aktiviteter.

Opstartsevent for projektet
Den 31. januar lød startskuddet for projekt ’Faglært til fremtiden – flere unge i eud i Region H’. Over 100 deltagere som på forskellig vis er engageret i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, deltog i opstartseventen.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp indledte dagen og fortalte om regionens vækstmål ’Faglært til vækst' og om de initiativer der er taget i Region H som skal sikre, at langt flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Folketingsmedlem og murer Mattias Tesfaye efterfulgte Sophie og fortalte om sine egne overvejelser og baggrund for at vælge en erhvervsuddannelse. Mattias' fortælling blev suppleret af de to rollemodeller Dorthe og Mathias, der fortalte om deres baggrund for at starte på en erhvervsuddannelse som hhv. skovtekniker og værktøjsmager. Endelig fik vi oplæg fra Ph.d studerende Tilde Mette Juul fra CEFU, som præsenterede den seneste forskning om unges uddannelsesvalg.

Senere på dagen blev der afholdt tre workshops, hvor deltagerne bidrog til udviklingen af projektets tre arbejdspakker.

Sidst, men ikke mindst blev dagen rundet af med en afstemning om projektets fremtidige kaldenavn. Vindernavnet blev ’Faglært til fremtiden’.

Advisory board
Der er blevet nedsat et Advisory board for projektet, som løbende skal bidrage med faglig sparring og input til projektet. Følgende har takket ja til at medvirke i projektets Advisory Board:

  • John Westhausen, 3F Industri Vestegnen
  • Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet 
  • Per Olsen, LO Hovedstaden
  • Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
  • Mette With Hagensen, Skole & Forældre
  • Mark Jensen, UU Danmark
  • Helene Glundholdt, EEO
  • Jens Sørensen, Erhvervssammenslutningen på Vestegnen
  • Nina Olsen, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
  • Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening
  • Mads Monrad Hansen, Region Hovestaden

Medlemmerne er inviteret på baggrund af deres indgående kendskab til området fra forskellige perspektiver.

Næste skridt for projektet
Næste skridt for projektet er at påbegynde arbejdet med de tre indsatsområder. Der er nedsat tre arbejdsgrupper med vejledere fra hhv. UU Center Syd, UU Vallensbæk og UU Vestegnen, som skal stå for arbejdet med at udvikle de enkelte indsatsområder. I forbindelse med udviklingen af de tre indsatsområder vil der blive afholdt en række spredningsseminarer, hvor I vil have mulighed for at bidrage til udviklingen af de enkelte indsatsområder. Nærmere info vil følge, når arbejdet med de enkelte indsatsområder er i gang.

Endelig arbejdes der på, at projektet får sin egen hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt materialer og opdateringer op. Nærmere info herom følger.